Πρόσκληση σε Σεμινάριο SM/2022/38-1

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Σύνδεσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ) έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο σεμινάριο SM/2022/38-1 , με τίτλο:
 
Διαδικτυακό Σεμινάριο 38/2022: Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων (lobbying) στην Κύπρο - Γενικές
 
Γλώσσα Σεμιναρίου:
 
Ελληνικά
 
Σε ποιους απευθύνεται:
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
 
 
Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη:
 
Η πλήρης συμμετοχή στην εκδήλωση αντιστοιχεί σε 1,50 Μονάδες ΣΕΑ