Πρόσκληση σε Σεμινάριο SM/2023/52-1

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Σύνδεσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ) έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο σεμινάριο SM/2023/52-1 , με τίτλο:
 
Webinar 52/2023:ISA 700, ISA 701, ISA 705, Dual opinion (TC 1/2022) and ISA 560
 
Γλώσσα Σεμιναρίου:
 
Αγγλικά
 
Σε ποιους απευθύνεται:
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
 
 
Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη:
 
Η πλήρης συμμετοχή στην εκδήλωση αντιστοιχεί σε 4,00 Μονάδες ΣΕΑ
 
Πληροφορίες:
 


Forming an opinion and modifications to the opinion (ISA 700, ISA 701 and ISA 705 and reference to dual opinion (TC 1/2022)) and going concern considerations (ISA 560 Going Concern)