Πρόσκληση σε Σεμινάριο SM/2023/09-1

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Σύνδεσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ) έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο σεμινάριο SM/2023/09-1 , με τίτλο:
 
Webinar 09/2023: Preventing Terrorist and Proliferation Financing: Essential Training for Accountan
 
Γλώσσα Σεμιναρίου:
 
Αγγλικά
 
Σε ποιους απευθύνεται:
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
Ομιλητές:
 
Sunil Kansal – Head of Consulting at Shasat Consulting, UK - Λευκωσία
 
Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη:
 
Η πλήρης συμμετοχή στην εκδήλωση αντιστοιχεί σε 3,50 Μονάδες ΣΕΑ
 
 
 
 
Μέλη: €70,00 (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Φοιτητές: €70,00 (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Μη μέλη: €120,00 (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 
Διάρκεια:
 
3,50 ώρες
 
 
Πληροφορίες:
 
SM/2023/09-1
Πόλη: Λευκωσία
Χώρος: Webinar
Ημ.: 31/3/2023
'Ωρα: 10:00-14:00
Διαθέσιμες Θέσεις: 22