Πρόσκληση σε Σεμινάριο SM/2024/31-1

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Σύνδεσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ) έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο σεμινάριο SM/2024/31-1 , με τίτλο:
 
Σεμινάριο 31/2024: Ξεκλειδώνοντας τις Δημόσιες Συμβάσεις: Προσέγγιση στην ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμού και στην Αξιολόγηση Προσφορών
 
Γλώσσα Σεμιναρίου:
 
Ελληνικά
 
Σε ποιους απευθύνεται:
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
 
 
Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη:
 
Η πλήρης συμμετοχή στην εκδήλωση αντιστοιχεί σε 2,50 Μονάδες ΣΕΑ