Πρόσκληση σε Σεμινάριο SM/2022/53-1

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Σύνδεσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ) έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο σεμινάριο SM/2022/53-1 , με τίτλο:
 
Σεμινάριο 53/2022: Ενημέρωση νόμιμων ελεγκτών και νόμιμων ελεγκτικών γραφείων για την υιοθέτηση των
 
Γλώσσα Σεμιναρίου:
 
Ελληνικά
 
Σε ποιους απευθύνεται:
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη του ΣΕΛΚ.
 
 
 
Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη:
 
Η πλήρης συμμετοχή στην εκδήλωση αντιστοιχεί σε 0,00 Μονάδες ΣΕΑ