Όροι Χρήσεως

Γενικές Πληροφορίες

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του ιστότοπου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Εάν επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα, συγκατατίθεστε και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε τη συμφωνία αυτή, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Πνευματική ιδιοκτησία

© 2014 Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και λειτουργεί αυτόνομα.
Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, διάταξη συνδυασμών χρωμάτων, εικόνες και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία του Συνδέσμου Εγκεκριμένου Λογιστών Κύπρου ή των προμηθευτών του (περιεχομένου) και προστατεύονται από την Κυπριακή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και οι προμηθευτές περιεχομένου του ιστότοπου, διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους ως προς την ιδιοκτησία και τα συμφέροντά τους για την παρούσα Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της.

Εμπορικά σήματα


Τα εμπορικά σήματα του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν ανήκει στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Ασφάλεια Λογαριασμού

Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασής σας και πρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και συμφωνείτε και αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν στο λογαριασμό σας. Οι ανήλικοι πρέπει να χρησιμοποιούν ιστότοπο με τη συμμετοχή γονέα.

Χρήση περιεχομένου

Το περιεχόμενο του ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωπική πληροφοριακή πηγή. Μπορείτε να κατεβάσετε, να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε περιεχόμενο για προσωπική σας ενημέρωση. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην αρχική σελίδα του Δικτυακού Τόπου από άλλους Δικτυακούς τόπους (που δεν ανήκουν σε ανταγωνιστές μας και δεν εμφανίζουν ακατάλληλο περιεχόμενο) ειδοποιώντας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απαγορεύεται η εμπλοκή σας σε οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του ιστότοπου και του περιεχομένου του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής, μετάδοσης, αναδημοσίευσης, εμφάνισης ή απόδοσης του Περιεχομένου αυτού του Δικτυακού Τόπου χωρίς την έγγραφη άδεια, απαγορεύεται αυστηρά. Επιπλέον, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας του Συνδέσμου Εγκεκριμένου Λογιστών Κύπρου χωρίς γραπτή άδεια.

Περιγραφή περιεχομένου

Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα ονόματα προϊόντων, οι περιγραφές ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο είναι πλήρες, ακριβές, ενημερωμένο, αξιόπιστο και χωρίς λάθη.

Εφαρμόσιμος νόμος

Ο Ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Ως εκ τούτου, ο Κυπριακός νόμος διέπει αυτές τις αποποιήσεις ευθύνης, τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς να εφαρμόζει τις αρχές σύγκρουσης νόμων. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπό μας και σε αυτές τις αποποιήσεις ευθυνών, τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Αναγνώριση / Συγκατάθεση

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβετε την παρούσα Συμφωνία, ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι η παρούσα Συμφωνία έχει την ίδια ισχύ και αποτέλεσμα όπως μια υπογεγραμμένη συμφωνία.

Εγγραφή σε σεμινάριο

Παρακαλώ σημειώστε ότι η συλλογή και επεξεργασία της παρούσας πληροφόρησης αφορούν μόνο στην διαδικασία συμμετοχής σεμιναρίων του ΣΕΛΚ.

Η ευθύνη της ορθότητας των στοιχείων που συμπληρώνονται κατά την διεκπεραίωση της διαδικασίας σεμιναρίων ΣΕΛΚ, παραμένει στον συμμετέχοντα.

Οίκος: Βεβαιώνετε ότι τα στοιχεία των συμμετεχοντών στο σεμινάριο εχουν ληφθεί σε νόμιμη βάση επεξεργασίας.

1. Διαδικασία εγγραφής:

Μέλος του ΣΕΛΚ (φυσικό πρόσωπο):

 • Επιλέξτε την επιλογή «Μέλος του ΣΕΛΚ και προχωρήστε με σύνδεση στην προσωπική σας μερίδα μέλους ( login).
 • Συμπληρώστε τα πεδία που παρουσιάζονται στην οθόνη σας.
 • Εφόσον βεβαιωθείτε για την ορθότητα των στοιχείων σας και δεδομένου ότι αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την συμμετοχή σας στη διαδικασία Σεμιναρίων, προχωρήστε στο στάδιο πληρωμής.
 • Με την ολοκλήρωση της πληρωμής (μέσω JCC Payment Systems) θα παραλάβετε αντίγραφο του τιμολογίου σας. Η ολοκλήρωση της πληρωμής μέσω JCC Payment systems θα αποτελεί και την απόδειξη πληρωμής σας.

Μη Μέλος του ΣΕΛΚ (φυσικό πρόσωπο):

 • Επιλέξτε την επιλογή «Μη Μέλος του ΣΕΛΚ».
 • Συμπληρώστε τα πεδία που παρουσιάζονται στην οθόνη σας.
 • Εφόσον βεβαιωθείτε για την ορθότητα των στοιχείων σας και δεδομένου ότι αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την συμμετοχή σας στη διαδικασία Σεμιναρίων, προχωρήστε στο στάδιο πληρωμής.
 • Με την ολοκλήρωση της πληρωμής (μέσω JCC Payment Systems) θα παραλάβετε αντίγραφο του τιμολογίου σας. Η ολοκλήρωση της πληρωμής μέσω JCC Payment systems θα αποτελεί και την απόδειξη πληρωμής σας.

Μέλος του ΣΕΛΚ (Οίκος):

 • Επιλέξτε την επιλογή «Μέλος του ΣΕΛΚ και προχωρήστε με σύνδεση στην προσωπική σας μερίδα μέλους ( login).
 • Συμπληρώστε τα πεδία που παρουσιάζονται στην οθόνη σας.
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία που χρειάζονται για την συμμετοχή των ατόμων του οίκου σας στην διαδικασία Σεμιναρίων.
 • Εφόσον βεβαιωθείτε για την ορθότητα των στοιχείων σας και δεδομένου ότι αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την συμμετοχή σας στη διαδικασία Σεμιναρίων, προχωρήστε στο στάδιο πληρωμής.
 • Με την ολοκλήρωση της πληρωμής (μέσω JCC Payment Systems) θα παραλάβετε αντίγραφο του τιμολογίου σας. Η ολοκλήρωση της πληρωμής μέσω JCC Payment systems θα αποτελεί και την απόδειξη πληρωμής σας.

Μη Μέλος του ΣΕΛΚ (Οίκος):

 • Επιλέξτε την επιλογή «Μη Μέλος του ΣΕΛΚ»
 • Συμπληρώστε τα πεδία που παρουσιάζονται στην οθόνη σας.
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία που χρειάζονται για την συμμετοχή των ατόμων του οίκου σας στην διαδικασία Σεμιναρίων.
 • Εφόσον βεβαιωθείτε για την ορθότητα των στοιχείων σας και δεδομένου ότι αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την συμμετοχή σας στη διαδικασία Σεμιναρίων, προχωρήστε στο στάδιο πληρωμής.
 • Με την ολοκλήρωση της πληρωμής (μέσω JCC Payment Systems) θα παραλάβετε αντίγραφο του τιμολογίου σας. Η ολοκλήρωση της πληρωμής μέσω JCC Payment systems θα αποτελεί και την απόδειξη πληρωμής σας. 

2. Πολιτική ακύρωσης: Ο ΣΕΛΚ διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης της αίτησης συμμετοχής σας. Σε τέτοια περίπτωση ο ΣΕΛΚ θα επικοινωνήσει μαζί σας για τους λόγους απόρριψής της. Πρόσθετα, η πληρωμή σας αναφορικά με το πιο πάνω σεμινάριο θα σας επιστραφεί μετά την απόρριψη.

3. Πολιτική επιστροφής χρημάτων: Έχετε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σας με δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων σας, μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία του σεμιναρίου. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας μετά το χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται πιο πάνω δεν θα επιτρέπεται η επιστροφή των χρημάτων σας.
Σε περιπτώσεις ακύρωσης της συμμετοχής σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΣΕΛΚ στο seminars@icpac.org.cy.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Συμφωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.