Πρόεδρος

Νίκος Χειμαρίδης

Ο Νίκος είναι συνέταιρος στην PricewaterhouseCoopers Κύπρου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  PwC και ηγείται του Φορολογικού και Νομικού Τμήματος.

Έχει πέραν των 25 ετών εμπειρία ως σύμβουλος για φορολογικά θέματα σε μεγάλα συγκροτήματα διεθνών συμφερόντων.

Ο Νίκος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), και μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές από το Queen Mary College, University of London.