Πρόεδρος

Ο κ Δημήτρης Σ. Βάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της KPMG Limited. Κατέχει πτυχίο Πληροφορικής και Λογιστικής (BSc Joint Honours) και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Εργάστηκε στην Touche Ross & Co στο Λονδίνο από το 1984 μέχρι το 1987. Επανήλθε στην Κύπρο το 1987 και εργάστηκε στην Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίμης και Σία (τώρα KPMG Limited), όπου έγινε συνέταιρος το 1991. Επίσης είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της KPMG Limited στην Κύπρο.

Διατέλεσε υπεύθυνος κατά καιρούς για διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της KPMG όπως Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, εισαγωγής εταιρειών στο χρηματιστήριο, αποτιμήσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών, αναδιοργανώσεων, ειδικών Διαχειριστικών Έλεγχων, κ.α.), Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Business Performance Improvement (Διεξαγωγή μελετών σε διαχειριστικά συστήματα όπως ISO 9000, ISO 14000, κ.α.), και Υπηρεσίες Πληροφορικής (καθορισμός αναγκών, επιλογή, εφαρμογή συστημάτων, βελτίωση διαδικασιών, κ.α.).

Σήμερα είναι υπεύθυνος για ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο πελατών σε θέματα Ελέγχου και άλλων υπηρεσιών, και ηγείται των τμημάτων IT και Markets & Marketing της KPMG στην Κύπρο.


Είναι/διατέλεσε μέλος των πιο κάτω οργανισμών/ινστιτούτων:

- Μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
- Μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒ και μέλος της Εκτελεστικής του Επιτροπής
- Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας
- Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων
- Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Πληροφορικής του ΣΕΛΚ

Ο κ. Βάκης υπηρέτησε ως πρόεδρος του ΣΕΛΚ και την περίοδο 2015-2017.

Επίσης, διετελεσε παλαιότερα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και του Ιδρυματος Έρευνας και Καινοτομίας.


Ο κ Βάκης είναι νυμφευμένος και πατέρας τριών παιδιών.