Ευρετήριο Μελών

Μέσω της υφιστάμενης σελίδας, ο ΣΕΛΚ παρέχει την δυνατότητα στο κάθε μέλος του να αναζητά αν συγκεκριμένα άτομα είναι καταχωρημένα ως μέλη στο αρχείο του.

Η αναζήτηση γίνεται με λατινικούς χαρακτήρες, βασισμένη στο όνομα ή επώνυμο ή αριθμό εγγραφής.