Ρυθμιστική Επιτροπή

Σύνθεση Επιτροπής:   Ιωάννης Χαριλάου – Πρόεδρος

Πόλυς Μιχαηλίδης – Μέλος ΣΕΛΚ

Άκης Πήγασίου – Μέλος ΣΕΛΚ

Χριστίνα Ιωαννίδου – Μη Μέλος ΣΕΛΚ

Μίλτος Μιλτιάδους – Μη Μέλος ΣΕΛΚ