Επιτροπές

Για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του, ο ΣΕΛΚ λειτουργεί μέσα από το ένα δικτύο εξειδικευμένων Επιτροπών. Για την περίοδο 2019 - 2022, λειτρουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπές:

α/α Επιτροπή  Πρόεδρος
1 Αφερεγγυότητας Λοϊζίδης Μιχάλης
2 Δημοσίου Τομέα Χατζηδαμιανού Μάριος
3 Διεθνών Επιχειρήσεων και Ξένων Επενδύσεων Ζαβρού Μαρία
4 Διοικητικών Υπηρεσιών Γεωργίου Γιώργος
5  Εισηγμένων εταιρειών και Ελεγκτών ΟΔΣ Καζαμίας Γιώργος
6 Εκπαιδευτική Παναγίδου Στέλλα
7 Ελεγκτικών Προτύπων Σταύρου  Νίκος
8 Ενέργειας Γαλανός Ιάκωβος
9 Επενδυτικών Ταμείων Βασιλείου  Μιχάλης
10 Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Δεοντολογίας  Ρήγας Σάββας
11  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κληριώτης Ιορδάνης
12 Λογιστικών Προτύπων Βανέζης Παγκράτιος
13 Ναυτιλίας Χριστοδούλου Χρήστος
14  ΞΠΧ & Συμμόρφωσης Παλταγιάν Νάσος
15 Οικονομικού Εγκλήματος και Δικανικής Λογιστικής Γιουσελλής Ροβέρτος
16 Οικονομικών Διευθυντών Ταβέλης Χρίστος
17 Συμβουλευτική Επιτροπή Μικρών και Μεσαίων Γραφείων Κασιούλης Μάριος
18  Συντονιστική Λάρνακας/Αμμοχώστου Αναστασίου Αλέξανδρος
19 Συντονιστική Λεμεσού/Πάφου Ευθυμίου Μάριος
20 Φορολογικής Συμμόρφωσης Λιασίδης Πέτρος
21 Φορολογικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Ταλιώτης Αντώνης
22 ΦΠΑ Χριστοδούλου Χρίστος
23

24

25

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης 

Επιτροπή Βιομηχανίας Φιλοξενίας Πενταρής Σάββας

Κωνσταντίνος Ταλιώτης

Άγγελος Λοϊζου