Επιτροπές

Για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του, ο ΣΕΛΚ λειτουργεί μέσα από το ένα δικτύο εξειδικευμένων Επιτροπών. Για την περίοδο 2019 - 2022, λειτρουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπές:

α/α Επιτροπή  Πρόεδρος
1 Αφερεγγυότητας Πέτρος Ιωαννίδης
2 Δημοσίου Τομέα Μάριος Χατζηδαμιανού
3 Διοικητικών Υπηρεσιών και Διεθνών Επιχειρήσεων Χρίστος Τσικουρής
4 Εισηγμένων εταιρειών και Ελεγκτών ΟΔΣ Παναγιώτης Πελετιές
5 Εκπαιδευτική Μιχαήλ Κολοκοτρώνης
6 Ελέγχου και Διασφάλισης Αυγουστινός Χατζηρούσος
7 Ενέργειας
Κατερίνα Μηνά
8 Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Μιχάλης Σταυρίδης
9 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Δημήτριος Χιουρέας
10 Εταιρικού Δικαίου ---
11 Λογιστικών Προτύπων Ανδρέας Γεωργίου
12 Ναυτιλίας Κυριάκος Χριστοδούλου
13 ΞΠΧ & Συμμόρφωσης Ανδρέας Γρηγοριάδης
14 Οικονομικού Εγκλήματος και Δικανικής Λογιστικής Μαριλένα Ζάρκα
15 Οικονομικών Διευθυντών Σταύρος Καττάμης
16 Συμβουλευτική Επιτροπή Μικρών και Μεσαίων Γραφείων Δημήτρης Δημητρίου
17 Συντονιστική Λάρνακας/Αμμοχώστου Αλέξανδρος Αναστασίου
18 Συντονιστική Λεμεσού/Πάφου Χρίστος Τσιαλούπης
19 Φιλοξενίας Άγγελος Λοϊζου
20 Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανδρέας Καραολής
21 Φορολογικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Φίλιππος Ραπτόπουλος
22 ΦΠΑ Γεώργιος Λιασή
23 Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών  Κωνσταντίνος Καλλής
24
ΠΚΔ και Βιωσιμότητας (ESG & Sustainability) 
Μαρίνα Στροβολίδου