Οδηγία προς συμμόρφωση με τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών