Σεμινάριο 36/2023: Εφαρμογή της Εγκυκλίου 5/2023 του Τμήματος Φορολογίας με θέμα «Κανόνας περιορισμού του Υπερβαίνοντος Κόστους Δανεισμού»


2/10/2023
Cleopatra Hotel

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σας προσκαλεί στο πιο κάτω σεμινάριο:

Αρ. Σεμιναρίου:

36/2023

Θέμα:

Εφαρμογή της Εγκυκλίου 5/2023 του Τμήματος Φορολογίας με θέμα «Κανόνας περιορισμού του Υπερβαίνοντος Κόστους Δανεισμού»

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής:

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος

Επαρχία

2/10/2023

09:00 – 12:30

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

Λευκωσία

9/10/2023

09:00 – 12:30

Ξενοδοχείο Ajax

Λεμεσός

Ομιλητές:

Έλενα Παναγιώτου | Ανώτερη Αρχιφοροθέτης, Τμήμα Φορολογίας

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου 5/2023 του τμήματος φορολογίας

Ακροατήριο:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κόστος Συμμετοχής:

€50 για Μέλη/Φοιτητές/Απόφοιτους Λογιστές του ΣΕΛΚ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

€100 για μη-μέλη του ΣΕΛΚ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

Μονάδες ΣΕΑ:

Η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου αντιστοιχεί σε 3 μονάδες ΣΕΑ.

Εγγραφή:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο .

Θα αποσταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου, ηλεκτρονικό μήνυμα την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής ως υπενθύμιση.

Εγγραφείτε άμεσα για να εξασφαλίσετε μια θέση στο σεμινάριο καθώς ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται σε 120 συμμετέχοντες.

 Agenda.pdf

Περισσότερες εκδηλώσεις