Κυρώσεις Διοικητικής Επιτροπής 2023

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΣΕΛΚ με απόφασή της έχει επιβάλει τα ακόλουθα πρόστιμα, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΕΛΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΙΝΗ

1

A.I. IOANNOU INTEGRITY LTD

E129

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

2

VALUEACHIEVE BUSINESS SERVICES LIMITED

E666

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

3

A.P. PREMIER AUDIT SOLUTIONS LTD

E210

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

4

GEORGIOU & PRASANNA NOMINEE SERVICES LTD

E754

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

5

GEORGIOU & PRASANNA LIMITED

E757

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

6

AVI AUDITCONSULT LTD

E396

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

7

SOLLERS TRUST LTD

E406

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

8

AKH ANDREAS K. HERACLEOUS & SONS LTD

E982

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

9

R&A AUDIT LTD

E1003

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

10

UNIPARITY SERVICES LIMITED

E1104

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

11

CENTRUE AUDIT SERVICES LTD

E1142

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

12

CONSTANTINOS MOUZOUROS

A1333

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

500

13

GCP AUDITORS LTD

E324

Μη ενημέρωση για αλλαγές στα στοιχεία του Οίκου

€1000

14

PPP GLOBAL CONSULTANTS (CYPRUS) LTD

E1015

Μη ενημέρωση για αλλαγές στα στοιχεία του Οίκου

€1000

15

CYPRESS TRUSTEES LIMITED

E1183

Μη ενημέρωση για αλλαγές στα στοιχεία του Οίκου

€1000

16

GAC AUDITORS LTD

E1355

Μη υποβολή αναφοράς στον ΣΕΛΚ κατά παράβαση της παραγράφου 5.2.5 της Οδηγίας Κυρώσεων

500

17

DEMETRES F. SAVVA

Α1231

Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων

€500

18

GEORGIOU & PRASANNA NOMINEE SERVICES LTD

Ε754

Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων

€500

19

GEORGIOU & PRASANNA LIMITED

Ε757

Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων

€500

20

ANDREAS CH. IOANNOU

Α877

Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων

€500

21

R & A AUDIT LTD

Ε1003

Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων

€500