Κυρώσεις Διοικητικής Επιτροπής 2023

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΣΕΛΚ με απόφασή της έχει επιβάλει τα ακόλουθα πρόστιμα, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΕΛΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΙΝΗ

Ημερομ.

1

A.I. IOANNOU INTEGRITY LTD

E129

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

2

VALUEACHIEVE BUSINESS SERVICES LIMITED

E666

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

3

A.P. PREMIER AUDIT SOLUTIONS LTD

E210

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

4

GEORGIOU & PRASANNA NOMINEE SERVICES LTD

E754

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

5

GEORGIOU & PRASANNA LIMITED

E757

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

6

AVI AUDITCONSULT LTD

E396

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

7

SOLLERS TRUST LTD

E406

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

8

AKH ANDREAS K. HERACLEOUS & SONS LTD

E982

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

9

R&A AUDIT LTD

E1003

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

10

UNIPARITY SERVICES LIMITED

E1104

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

11

CENTRUE AUDIT SERVICES LTD

E1142

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

12

CONSTANTINOS MOUZOUROS

A1333

Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

13

GCP AUDITORS LTD

E324

Μη ενημέρωση για αλλαγές στα στοιχεία του Οίκου

€ 1,000

19.1.2023

14

PPP GLOBAL CONSULTANTS (CYPRUS) LTD

E1015

Μη ενημέρωση για αλλαγές στα στοιχεία του Οίκου

€ 1,000

19.1.2023

15

CYPRESS TRUSTEES LIMITED

E1183

Μη ενημέρωση για αλλαγές στα στοιχεία του Οίκου

€ 1,000

19.1.2023

16

GAC AUDITORS LTD

E1355

Μη υποβολή αναφοράς στον ΣΕΛΚ κατά παράβαση της παραγράφου 5.2.5 της Οδηγίας Κυρώσεων

€ 500

19.1.2023

17

DEMETRES F. SAVVA

Α1231

Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων

€ 500

12.6.2023

18

GEORGIOU & PRASANNA NOMINEE SERVICES LTD

Ε754

Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων

€ 500

12.6.2023

19

GEORGIOU & PRASANNA LIMITED

Ε757

Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων

€ 500

12.6.2023

20

ANDREAS CH. IOANNOU

Α877

Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων

€ 500

12.6.2023

21

R & A AUDIT LTD

Ε1003

Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων

€ 500

12.6.2023

22

M.P. MILTIADOU & CO LIMITED

E1211

Μη υποβολή ερωτηματολογίου κυρώσεων

€ 500

25.9.2023

23

CORPORATERRA LTD

 

Μη υποβολή ερωτηματολογίου κυρώσεων

€ 500

25.9.2023

24

MARIA PAPOUI

A1064

Μη υποβολή ερωτηματολογίου κυρώσεων

€ 500

25.9.2023

25

ACCEL AUDITORS & BUSINESS ADVISORS LTD

Ε1100

Παράλειψη ενημέρωσης του ΣΕΛΚ για αλλαγές στα στοιχεία του Λειτουργού Συμμόρφωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας κατά παράβαση της παραγράφου 9(2)(δ) του Μέρους 4.100 του Εγχειριδίου Μελών

€ 500

22.12.2023

26

CHRISTOS P. PANAYIDES & CO LTD

E739

Μη υποβολή αναφοράς πραγματικής αντιστοιχίας

€ 500

 19.5.2023

27

CHRISTOS P. PANAYIDES & CO LTD

E739

Παροχή ψευδών ή/και παραπλανητικών στοιχειών, πληροφοριών στο Ερωτηματολόγιο ΞΠΧ/ΧΤ 2021

€ 1.000

 19.5.2023