Στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων για την οικονομία ο ΣΕΛΚ

27/5/2020

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Προέδρο της Δημοκρατίας για τη δυνατότητα που του έδωσε να παρουσιάσει τις προτάσεις του σε σχέση με την επανεκκίνηση της οικονομίας, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2020 στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στην εν λόγω σύσκεψη παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και ο Invest Cyprus, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία των κοινών δράσεων και συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών φορέων και της Κυβέρνησης για τα θέματα της οικονομίας. Στη σύσκεψη συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας γενικά, όπως και οι ανάγκες των επιχειρήσεων, εστιάζοντας σε πρακτικούς τρόπους στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας και τόνωσης της αγοράς.

Ο ΣΕΛΚ θεωρεί ότι η οικονομική κρίση που προέκυψε εξαιτίας της πανδημίας και που επηρεάζει ευρύτερα το παγκόσμιο περιβάλλον, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μεσοπρόθεσμα.

Κατ’ επέκταση, κρίνει ότι είναι επείγον η Πολιτεία να προχωρήσει στη λήψη μέτρων που να:

  • Διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ρευστότητα, όχι μόνο για τους επόμενους μήνες, αλλά και για τα επόμενα μερικά χρόνια.
  • Δίνουν κίνητρα για ανάπτυξη μέσω γρήγορης υλοποίησης έργων και βελτίωσης της οικονομικής απόδοσής τους.
  • Βοηθούν την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης εργασιών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
  • Καθιστούν την Κύπρο ακόμα πιο ελκυστική ως έδρα για ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων, με βελτιώσεις στο φορολογικό και εταιρικό  σύστημα και σε νομοθεσίες που διέπουν τομείς όπως επενδυτικά ταμεία, διασυνοριακά συνταξιοδοτικά ταμεία κλπ.
  • Επιτρέπουν στις κατά τα άλλα υγιείς επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα, να επιβιώσουν και να επανέλθουν στην κανονικότητα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
  • Υποβοηθούν τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, είτε στον υφιστάμενο τομέα εργασιών τους, είτε σε νέους μέσω της επανακατάρτισης και απόκτησης πρόσθετων δεξιοτήτων.
  • Διατηρούν τη δυνατότητα του κράτους να είναι σε θέση να λειτουργεί σε ικανοποιητικά δημοσιονομικά πλαίσια.

Περαιτέρω, ο ΣΕΛΚ αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την εξαγγελία του νέου πακέτου μέτρων στήριξης της οικονομίας. Τονίζεται η ανάγκη να δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντλήσουν ρευστότητα και να παραμείνουν οικονομικά ενεργές, με τα οφέλη να είναι αυτονόητα, και παράλληλα απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση και τη Βουλή όπως συνεργαστούν με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας έτσι ώστε να δοθούν τάχιστα οι κατάλληλες και αποτελεσματικές λύσεις που θα βοηθήσουν στη γρήγορη επαναδραστηριοποίηση όλων των τομέων και στη διατήρηση θέσεων εργασίας. Όπως και στην περίπτωση της διαχείρισης της πανδημίας, όσο γρηγορότερα παρέμβει η Πολιτεία, τόσο χαμηλότερο θα είναι το αρνητικό αποτέλεσμα στην κοινωνία.

Τέλος, στο πλαίσιο της καλής του συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, ο ΣΕΛΚ εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον αρμόδιο Υπουργό για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο ΣΕΛΚ αναθέτοντάς του τη μελέτη και  αξιολόγηση των διάφορων προτάσεων που υποβλήθηκαν στην κυβέρνηση για φορολογικές ρυθμίσεις κατά το τελευταίο διάστημα. Ο ΣΕΛΚ, αφού ολοκληρώσει την εργασία του μέσω των εξειδικευμένων επιτροπών του, θα υποβάλει στον Υπουργό Οικονομικών τις συνολικές εισηγήσεις του το συντομότερο πρακτικά δυνατό.

Ο ΣΕΛΚ βρίσκεται ενεργά στο προσκήνιο, αξιολογεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις και διαβουλεύεται με τα αρμόδια Υπουργεία και τους οικονομικούς φορείς, παρέχοντας ιδέες, υποστήριξη και τεχνοκρατική εμπειρογνωμοσύνη εκεί και όπου χρειάζεται.


More news in Press Release