ΣΕΛΚ: Πρωτόκολλο Συνεργασίας με Σύνδεσμο Εσωτερικών Ελεγκτών

26/6/2020

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) συνεχίζοντας την διεύρυνση των συνεργασιών του εντός και εκτός Κύπρου προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΕΚ).

 

Το Πρωτόκολλο το οποίο υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ, Κυριάκος Ιορδάνου και η Πρόεδρος του ΣΕΕΚ, Σωτηρούλα Σαββίδου στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο Φορέων και την από κοινού προσπάθεια προώθησης εκπαιδευτικών θεμάτων για τα Μέλη τους.

 

Αναλυτικότερα, το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει τα εξής:

  • Από κοινού οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργαστήρια και άλλες δράσεις σε σχέση με θέματα ηθικής και ελέγχου (συγκεκριμένα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου), διακυβέρνηση, επιχειρηματική κουλτούρα και άλλες σχετικές θεματικές.
  • Συμβουλευτική και επιστημονική έρευνα και μελέτες.
  • Από κοινού συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης (εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή).
  • Ανταλλαγή πληροφορίας και τεχνογνωσίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
  • Από κοινού συμμετοχή σε δράσεις όπως είναι τα σεμινάρια/συνέδρια, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

 

«Η διεύρυνση των συνεργασιών του ΣΕΛΚ, σε Κύπρο και εξωτερικό γίνεται προκειμένου ως Σύνδεσμος να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στις σχεδόν 5000 Μέλη μας που δραστηριοποιούνται σε τομείς που αποτελούν την καρδιά της κυπριακής οικονομίας», αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ, Κυριάκος Ιορδάνου προσθέτοντας παράλληλα ότι η συνεχής ανάπτυξη των στρατηγικών συνεργασιών αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο του ΣΕΛΚ στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι του τόπου.


Περισσότερα νέα στο Δελτίο Τύπου