ΕΣ 19_2022 - Υποχρεώσεις καθορισμένων προσώπων

11/8/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Αγαπητά Μέλη,

Σας επισυνάπτεται η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης 19/2022 σχετικά με τις υποχρεώσεις αναφοράς των καθορισμένων προσώπων βάσει του άρθρου 9 του (ΕΕ) Κανονισμού 269/2014 – κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης ακολουθείστε τον Σύνδεσμο.

ΕΣ 19_22 - Υποχρεώσεις καθορισμένων προσώπων.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις