ΕΣ_17/22 Υπόδειγμα αναφοράς προς εκπλήρωση της υποχρέωσης βάσει της Οδηγίας Κυρώσεων

27/6/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ εφιστά την προσοχή σας στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 17/2022 σχετικά με τη υποχρέωση αναφοράς και σχετικό υπόδειγμα αναφοράς προς εκπλήρωση της υποχρέωσης βάσει της Οδηγίας Κυρώσεων

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης, ακολουθείστε τον σύνδεσμο ή κατεβάστε τα αρχεία 👉  ΕΣ 17_22 - Υπόδειγμα αναφοράς βάσει Οδηγίας Κυρώσεων .pdf  &  CC 17_22 - Template for true matches based on Sanctions Directive v.2.xlsx


Περισσότερες ανακοινώσεις