ΕΣ 23_22 - Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις κυρώσεις

20/9/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Αγαπητοί,

Ενημερώνεστε για την Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 23/2022 αναφορικά με την έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών προς συμμόρφωση με τις διεθνείς κυρώσεις.

Η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου ή κατεβάστε το αρχείο  ΕΣ 23_22 - Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Διεθνείς Κυρώσεις.pdf.


Περισσότερες ανακοινώσεις