ΓΕ 10/2022: Εισαγωγή της επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων για πολύ μικρές επιχειρήσεις

10/8/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΓΕ_10/2022)


Θέμα: Εισαγωγή της επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων για πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

Συνημμένα κοινοποιείται για ενημέρωσή των μελών η εγκύκλιος του ΣΕΛΚ με θέμα την εισαγωγή της επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Θα ακολουθήσει η κυκλοφορία της Τεχνικής Εγκυκλίου 5/2022 για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με το πιο πάνω θέμα.

ΓΕ 10_2022 Εισαγωγή της επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων για πολύ μικρές επιχειρήσεις.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις