Τμήματος Φορολογίας - Επιστροφή ΦΠΑ 14% για Αγορά Οικοπέδου από Κηδεμόνα

18/1/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας με θέμα :  Επιστροφή Φ.Π.Α 14% σε γη η οποία αγοράστηκε από Γονέα ή Κηδεμόνα και μεταβιβάζεται σε Δικαιούχο τέκνο για την ανέγερση κατοικίας η οποία υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α 5%.

Επιστροφή ΦΠΑ 14% για αγορά οικοπέδου από κηδεμόνα.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις