Συνδρομή Φοιτητών Λογιστών για το έτος 2022

2/12/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ACCA/ΣΕΛΚ
 

 

Θέμα: Συνδρομή Φοιτητών Λογιστών για το έτος 2022

Επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας η ειδοποίηση από το Τμήμα Εκπαίδευσής και Ανάπτυξης του Συνδέσμου αναφορικά με την ανανέωση της συνδρομής Φοιτητών Λογιστών για το έτος 2022, μαζί με τα σχετικά έντυπα.

Σημειώνεται ότι, η παρούσα ειδοποίηση και τα συνημμένα έντυπα κυκλοφορούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο, ενώ θα είναι διαθέσιμα επίσης στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.icpac.org.cy

7.1 - 2022 Νotification for Student Subscription Dec'21 (gr) - FINAL.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις