Πρωτόκολλο συνεργασίας Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και Αστυνομίας Κύπρου

12/10/2021

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών τους, σε ότι αφορά κυρίως στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, υπέγραψαν σήμερα ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και η Αστυνομία Κύπρου.

Το πρωτόκολλο υπεγράφη σήμερα, στο Αρχηγείο Αστυνομίας, από το Γενικό Διευθυντή του ΣΕΛΚ κ. Κυριάκο Ιορδάνου και τον Βοηθό Αρχηγό (Ε) κ. Δημήτρη Δημητρίου.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο μερών, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν:

-          την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος

-          και την ανταλλαγή κάθε αναγκαίας πληροφορίας και συνδρομής για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.

Παράλληλα το πρωτόκολλο προβλέπει, μεταξύ άλλων, στη στενότερη συνεργασία για τη διοργάνωση κοινών δράσεων όσον αφορά  εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια προς μέλη της Αστυνομίας και του ΣΕΛΚ, σε θέματα ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, οικονομικού εγκλήματος, δικανικής λογιστικής και ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Προνοεί επίσης τη συμμετοχή και διοργάνωση συνεδρίων και διασκέψεων με θέμα το οικονομικό έγκλημα, καθώς και την ανάληψη κοινών δράσεων ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα.

  


Περισσότερες ανακοινώσεις