ΕΣ 11.2021 - Επικαιροποίηση καταλόγου μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών (EU Tax List)

11/10/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 11/2021, αναφορικά με την επικαιροποίηση του καταλόγου μη συνεργάσιμων χωρών φορολογικής δικαιοδοσίας (EU tax list). 

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης ακολουθείστε τον Σύνδεσμο.

 


Περισσότερες ανακοινώσεις