Τμήμα Φορολογίας - Ερμηνευτική Εγκύκλιος 50 - Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

27/8/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σας κοινοποιείται για ενημέρωση σας ερμηνευτική εγκύκλιος 50 από το Τμήμα Φορολογίας αναφορικά με την Εξαίρεση από το Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών της διάθεσης μεριδίων σε συλλογικά επενδυτικά ταμεία που είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών.


 Ερμηνευτική Εγκύκλιος 50 - Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών.pdfΠερισσότερες ανακοινώσεις