Ανακοίνωση ΤΕΕΕΠ - Ηλεκτρονική καταχώριση στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομι

7/6/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Ενημερώνεστε για την πιο κάτω ανακοίνωση ημερομηνίας 4.6.2021 του Τμήματος Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη αναφορικά με την Ηλεκτρονική καταχώριση στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων από αξιωματούχους στην ελληνική γλώσσα: 

Ηλεκτρονική καταχώριση στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Ενημερώνεστε επίσης για την έκδοση συχνών ερωτήσεων σε σχέση με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων στην Ελληνική γλώσσα:

FAQs - Greek


Περισσότερες ανακοινώσεις