ΓΕ 1/2021: Διατήρηση Πιστοποιητικών Άσκησης Επαγγέλματος 2021

29/4/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Παρακαλώ δείτε συνημμένα την Εγκύκλιο σχετικά με τα έντυπα Διατήρησης Πιστοποιητικών Άσκησης Επαγγέλματος 2021

ΓΕ 1/2021 Διατήρηση Πιστοποιητικών Άσκησης Επαγγέλματος 2021.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις