ΕΣ 03/2021: O περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηρ

24/2/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Αγαπητά Μέλη,

Σας κοινοποιείται η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης 3/2021 αναφορικά με την δημοσιοποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

ΕΣ 3_2021 τροποποιήσεις στο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες .pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις