ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΦΠΑ

15/2/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Το Τμήμα Φορολογίας με ανακοίνωση του προχώρησε σε διευκρίνηση για επιχειρήσεις με κώδικα οικονομικής δραστηριότητας 46.39 (Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού) όσον αφορά την πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/1/2021, στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας COVID -19.

 Πληρωμή ΦΠΑ_Ν_5_Ι_2021.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις