Παράταση προθεσμίας για την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς αναφορικά με λογιζόμενη διανομή μερ

28/1/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας για την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς αναφορικά με λογιζόμενη διανομή μερίσματος (0623) για το φορολογικό έτος 2018 μέχρι 30 Απριλίου 2021.

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις