Νέα Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

26/11/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σας κοινοποιείται για ενημέρωση σας νέα ανακοίνωση από το Τμήμα Φορολογίας αναφορικά με την  Μεταστέγαση Επαρχιακών Γραφείων Λευκωσίας Τομέα VIMA και Γραφείου Μεγάλων Φορολογουμένων Λευκωσίας.

Μεταστέγαση Επαρχιακών Γραφείων Λευκωσίας και Τομέα VIMA.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις