Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

20/11/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Σας κοινοποιείται για ενημέρωση σας ανακοίνωση από το Τμήμα Φορολογίας αναφορικά με τη Μεταστέγαση Επαρχιακών Γραφείων Λευκωσίας και Τομέα VIMA.

Μεταστέγαση Επαρχιακών Γραφείων Λευκωσίας και Τομέα VIMA.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις