Ενημερωτική Εγκύκλιος 12/2020: Προγραμματισμός ΣΕΛΚ διαδικτυακών σεμιναρίων

30/10/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται ενημερωτική εγκύκλιος αναφορικά με τον προγραμματισμό του ΣΕΛΚ διαδικτυακών σεμιναρίων σε θέματα διεθνή λογιστικών προτύπων για το έτος 2020. Πληροφορείστε επίσης ότι, όσα σεμινάρια έχουν προγραμματιστεί με φυσική παρουσία ακυρώνονται προς το παρόν ως μέτρο πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

EE 12_2020 Προγραμματισμός ΣΕΛΚ εργαστηρίωνσεμιναρίων σε θέματα λογιστικών προτύπων για το 2020.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις