Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας

30/10/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ενημερωτική Εγκύκλιος 11/2020 (ΕΕ 11/2020): Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας

Συνημμένα επισυνάπτονται για πληροφόρησή σας τα ακόλουθα:

  • Ενημερωτική Εγκύκλιος (ΕΕ 11_2020) αναφορικά με την προκήρυξη από την Εξεταστική Επιτροπή για τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας γραπτών εξετάσεων επαγγελματικής ικανότητας για Σύμβουλους Αφερεγγυότητας.  
  • Ανακοίνωση εξετάσεων Επαγγελματικής Ικανότητας ΣΑ  ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2020.
  • Έντυπο / Αίτηση συμμετοχής στην εξέταση επαγγελματικής ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας

ΕΕ 11 Συμβούλοι Αφερεγγυότητας Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας.pdf

Ανακοίνωση Εξετάσεων Επαγγελματικής Ικανότητας ΣΑ 2020.pdf

Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις ΣΑ-12-12-2020.xlsx

Περισσότερες ανακοινώσεις