Ενημερωτική Εγκύκλιος 09/2020 (ΕΕ_9/2020): Προγραμματισμός ΣΕΛΚ σεμιναρίων και εργαστηρίων σε θέματα

16/9/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται ενημερωτική εγκύκλιος αναφορικά με τον προγραμματισμό του ΣΕΛΚ για το έτος 2020 σεμιναρίων και εργαστηρίων σε θέματα λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.

EE 9_2020 Προγραμματισμός ΣΕΛΚ για το 2020 εργαστηρίωνσεμιναρίων σε θέματα λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις