ΣΕΛΚ - Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων

10/7/2020

Αγαπητά Μέλη,

 

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων.

Στην Ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και έντυπα που αφορούν το Σχέδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα που αποδέχτηκαν τους όρους του Σχεδίου και συμμετέχουν σε αυτό.

 Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις