Γενική Εγκύκλιος 11/2020: EU high risk third countries

10/7/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σας επισυνάπτεται η Γενική Εγκύκλιος 11/22020 σχετικά με τον επικαιροποιημένο ενωσιακό κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου (high risk third countries).

ΓΕ 11_2020 - EU high risk third countries.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις