Γενική Εγκύκλιος 8/2020 (ΓΕ_8/2020): Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σχέσ

5/5/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

(ΓΕ_8/2020)

 

Θέμα:  Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και πολιτικές/μέτρα σε σχέση με τον COVID-19 όπως εκδόθηκαν από το FATF

 

 

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου επιθυμεί με την εν λόγω εγκύκλιο να κοινοποιήσει στα Μέλη το έγγραφο σχετικά με τον κίνδυνο και τις πολιτικές/μέτρα που σχετίζονται με το ΞΠΧ/ΧΤ που εξέδωσε η FATF σχετικά με το COVID-19 προσβάσιμο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing

Το έγγραφο αποσκοπεί στη στήριξη των επαγγελματιών στον εντοπισμό προκλήσεων, ορθών πρακτικών και πολιτικών/μέτρων σε νέες απειλές και αδυναμίες που σχετίζονται με την νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προκύπτουν από την εξάπλωση COVID-19. Αυτό θα επιτρέψει στους επαγγελματίες να αξιολογήσουν τους νέους/αυξημένους κινδύνους και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέτρα για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων.

Ο ΣΕΛΚ θα ήθελε επίσης να τονίσει στα Μέλη του τις συνεχείς υποχρεώσεις συμμόρφωσης και να τους υπενθυμίσει το έγγραφο που εκδόθηκε τον Μάρτιο μέσω της Γενικής Εγκυκλίου 7_2020 με τα μέτρα συμμόρφωσης και τις κόκκινες σημαίες σε σχέση με τον COVID-19. Για πρόσβαση, ακολουθήστε το σύνδεσμο.


Περισσότερες ανακοινώσεις