Ενημερωτική Εγκύκλιος: 3/2020: Έκθεση Moneyval για την Κύπρο

13/2/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΛΚ

Ενημερωτική Εγκύκλιος

Θέμα: Έκθεση Moneyval για την Κύπρο

Πληροφορείστε ότι δημοσιοποιήθηκε χθες η Έκθεση Αμοιβαίας Αξιολόγησης της Κύπρου από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, μετά από 18 μήνες εργασίας.

Συνημμένα αποστέλλεται η Ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Ενημερωτική Εγκύκλιος Έκθεση Moneyval.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις