Αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος/Call-off Stocks

24/1/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σας κοινοποιείται για ενημέρωσή σας ανακοίνωση από το Τμήμα Φορολογίας σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως ακολουθήσετε το πιο κάτω σύνδεσμο:

 

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/page25_gr/page25_gr?opendocument

 


Περισσότερες ανακοινώσεις