Γενική Εγκύκλιος 23/2019 (ΓΕ_23/2019): Εκπαίδευση μελών σε βασικές ενότητες για την άσκηση του...

20/11/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή αναφορικά με την εκπαίδευση μελών σε βασικές ενότητες για την άσκηση του λογιστικού-ελεγκτικού επαγγέλματος με εργαστήρια (workshops).

ΓΕ 23_2019 Εκπαίδευση μελών μέσω εργαστηρίων (workshops).pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις