Εγκύκλιος- Μισθώσεις Σκαφών αναψυχής

8/11/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Κοινοποιείται για ενημέρωσή σας εγκύκλιος από το Τμήμα Φορολογίας σχετικά με το πιο πάνω θέμα

Ενιαία Ερμηνευτική Εγκύκλιος 4 - Φ.Π.Α και Φόρο Εισοδήματος.pdf
EPH191203EGK.docx


Περισσότερες ανακοινώσεις