ΓΕ 20/2019: ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...

16/9/2019

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

 

20/2019 [ΓΕ 20_2019]

Προς:

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ημερομηνία:

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Θέμα:

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

 

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου επιθυμεί να γνωστοποιήσει στα Μέλη του τον Οδηγό Συμμόρφωσης σχετικά με την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, σε μια προσπάθεια να παρέχει πρακτική καθοδήγηση σχετικά με τις υποχρεώσεις βάσει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων 2007-2019 και της Οδηγίας του ΣΕΛΚ κατά του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Ακολουθείστε τον σύνδεσμο για πρόσβαση στη Γενική Εγκύκλιο 20/2019 – Ελληνική έκδοση. 

Ο Οδηγός δύναται να αναθεωρείται από καιρού εις καιρό.


Περισσότερες ανακοινώσεις