Μακροπρόθεσμες Μισθώσεις Σκαφών Αναψυχής

12/9/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σας κοινοποιείται για ενημέρωσή σας το πιο πάνω από το τμήμα Φορολογίας.

Μακροπρόθεσμες Μισθώσεις Σκαφών Αναψυχής.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις