ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (26/2016) ΣΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

23/8/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σας κοινοποιείται για ενημέρωσή σας ανακοίνωση από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού σχετικά με το πιο πάνω θέμα. Παρακαλώ όπως δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

 

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cf/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3823187


Περισσότερες ανακοινώσεις