ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (26/2016) ΣΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

23/8/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Κοινοποιείται ανακοίνωση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού σχετικά με το πιο πάνω θέμα. Παρακαλώ όπως δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

 https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cf/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3823187


Περισσότερες ανακοινώσεις