ΓΕ 18/2019: Κυρώσεις και Περιοριστικά Μέτρα

21/8/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΓΕ_18/2019)

 

Θέμα: Κυρώσεις και Περιοριστικά Μέτρα


Επισυνάπτεται η Γενική Εγκύκλιος 18/2019 αναφορικά με Κυρώσεις και Περιοριστικά Μέτρα.

ΓΕ 18_2019 Κυρώσεις και Περιοριστικά Μέτρα.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις