ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ...

2/8/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Κοινοποιείται ανακοίνωση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγη (ΟΧΣ) σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΛΙΚΌ 260719.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις