ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ...

2/8/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σας κοινοποιείται για ενημέρωσή σας ανακοίνωση από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγη (ΟΧΣ) σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΛΙΚΌ 260719.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις