Έγγραφα Διαγωνισμού ΥΕΠΚΑ 3/2019 για την αγορά υπηρεσιών για λογιστές σε σχέση με το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ

8/7/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Πληροφορείστε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τα Έγγραφα Διαγωνισμού ΥΕΠΚΑ 3/2019 για την αγορά υπηρεσιών προσώπων που αφορούν σε λογιστές σε σχέση με τη διεκπεραίωση εργασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του «Σχεδίου ΕΣΤΙΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στα σχετικά Έγγραφα του Διαγωνισμού  μπορείτε να δείτε το συνημμένο έγγραφο, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy ή να ακολουθήσετε απευθείας το σύνδεσμο:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/6E26EE452A6BCB54C225842D0028829C?OpenDocument

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλουν στο  Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την προσφορά τους όπως ορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.  

ΥΕΠΚΑ 03-2019.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις