Γενική Εγκύκλιος 11/2019 (ΓΕ_11/2019): Υποψηφιότητες για εκλογή στο Συμβούλιο του Συνδέσμου

13/5/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
 
(ΓΕ_11/2019)
 
 Θέμα: Υποψηφιότητες για εκλογή στο Συμβούλιο του Συνδέσμου

Πληροφορείστε ότι, η 58η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου έχει οριστεί για την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 5:30μμ και θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, το οποίο έχει πρόσφατα ανακαινισθεί. Συνημμένα σας κοινοποιείται η Γενική Εγκύκλιος 11/2019 με την προκήρυξη για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Συμβούλιο, μαζί με το έντυπο υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Επίσης, σας κοινοποιείται η Γενική Εγκύκλιος 12/2019, με την οποία πληροφορείστε ότι ο Σύνδεσμος θα αποστείλει σε όλα τα Μέλη του την Ετήσια του Έκθεση για το 2018 σε ηλεκτρονική μορφή μόνο. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να λάβετε την Ετήσια Έκθεση σε έντυπη μορφή, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο και να το επιστρέψετε στο Σύνδεσμο τουλάχιστον 30 μέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνέλευσης.  


Περισσότερες ανακοινώσεις