Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ημερομηνίας 08 Ιανουαρίου 2019

10/1/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σας κοινοποιείται για ενημέρωσή σας, επισυνημμένη επιστολή καθώς και την σχετική ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, όπως φαίνεται πιο κάτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επιστολή Εμπλ. Φορ. 08-01-19 - Ανακοίνωση ΤΕΕΕΠ.pdf

More Announcements